Vztah pohybové soustavy a funkčních poruch horního GIT.

BITNAR, P., SMEJKAL, M., DOLINA, J., PROKEŠOVÁ, J., HEP, A., SOŠKA, J., KOLÁŘ, P.

2009, IX.motilitní sympozium, Brno, 25.6.