Kurzy v zahraničí

Courses conducted in English, please visit: www.rehabps.com . Informace o kurzech konaných v zahraničí (tedy i na Slovensku) naleznete na: www.rehabps.com. Hlavním organizátorem pro tyto kurzy je Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
DNS kurzy jsou pořádané i na Slovensku. Pokud máte o tyto kurzy zájem, navštivte stránky http://www.rehabps.cz/rehab/co_cz.php . Kurz DNS pořádaný na Slovensku není akreditovaný MZČR, ale po jeho absolvování se může účastník kurzu obrátit na kancelář UNIFY ČR s písemnou žádostí o souhlasné stanovisko ( http://www.unify-cr.cz/informace-pro-absolventy-kurzu-konceptu-dynamicke-neuromuskularni-stabilizace ).
Kurz pořádaný na Slovensku je obsahově stejný jako v ČR, podmínky kurzu jsou ale odlišné (jeho struktura, počet kurzistů, počet lektorů, cena atd.).