Využití neurofyziologických postupů u neurogenních paréz břišní stěny.

HORÁČEK, O., SCHREIER, B., LISÝ, J., KOBESOVÁ, A., KOLÁŘ, P.

2011, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 18, no. 1, s. 9-13. ISSN 1211-2658