Vyšetření svalové síly

LEPŠÍKOVÁ, M. , Smékal,D.

In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 75-76, ISBN 978-80-7262-657-1.