Vyšetření posturálních funkcí – Chůze.

2010, In Kolář et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 48-50