Vyšetření motorických funkcí z pohledu korové plasticity