Vestibulární rehabilitace- principy rehabilitace pacientů s poruchou vestibulárního systému.

ČAKRT, O., TRUC, M., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Neurologie pro praxi 6/2007, vol. 8, s. 354-356. ISSN 1213-1814