Vertebrogenní obtíže a stabilizační funkce páteře-terapie.

2007, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 14, no. 1, s. 3-17. ISSN 1211-2658