Tělesná zdatnost, pohybová aktivita a dovednosti obézních dětí.

KUČERA, M., RADVANSKÝ, J., KOLÁŘ, P.

2007, In J. Pařízková, L. Lisá a kol. Obezita v dětství a dospívání, terapie a prevence. Praha: Galén, s. 151-174. ISBN 978-80-7262-466-9