Srovnání aktivity bránice u zdravých jedinců a pacientů s chronickými vertebrogenními obtížemi.

2009, IV. mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno, 4. -5. 9.