Spondylolistéza – funkční diagnostika a konzervativní terapie.

2007, In P., Suchomel, M. Krbeca kol. Spondylolistéza. Praha: Galén, s. 39-59. ISBN 978-80-7262-477-5