Povrchová elektromyografie přímých břišních a zádových svalů u aktivních jizev – palpační iluze.

Valouchová,P., Lewit,K.

2007, Neurologie pro praxi, Vol. 2/2007, roč. 8., ISSN 1213-1814, s.122-125