Fyziologický a patofyziologický vývoj dítěte a jeho hodnocení, sborník abstrakt.

2007, 1. jánskolázeňské symposium DMO,PROPOLYS s.r.o., s. 17. ISBN 978-80-902139-0-6