Effect of functional stabilization training on balance and motor patterns in a patient with Charcot-Marie-Tooth disease

Kobesová Alena ; Kolář Pavel ; Mlčková Jindřiška ; Švehlík Martin ; Morris Craig ; Frank Clare ; Lepšíková Magdaléna ; Kozák Jiří

Neuroendocrinology Letters,33,1,3-10